Företagspresentation med video

Sep 21, 2023

Different Video Equipment View From Above by garloon (envato elements)Vad bör du tänka på när du ska göra en företagspresentation med video?

Syfte och målgrupp

Definiera tydligt syftet med filmen och vilken målgrupp du vill nå.

Det kan t ex vara att du vill öka er varumärkesmedvetenheten.

Visa vilka produkter eller tjänster du erbjuder på ett underhållande och informativt sätt.

Eller att hitta andra vägar att nå ut och hitta nya kunder.

Genom att ha en klar bild av syftet och målgruppen kan du skapa en effektiv film som når fram till din önskade målgrupp.

Budskap

Utveckla ett starkt budskap som är relevant för din målgrupp och som kommunicerar ditt företags unika värde. Ett starkt budskap kommer att göra att tittarna minns och engagerar sig i filmen och i ditt företag.

Här är det viktigt att hitta ett uttryck som passar din målgrupp, men samtidigt vara modig nog att utmana och överaska.

Förberedelse är A och O

Skapa en detaljerad plan för filmen genom att skapa ett manus och/eller en så kallad "storyboard" (en enkel, bildskiss på hur den färdiga filmen ska se ut).

Detta kommer att hjälpa dig att strukturera filmen på ett sätt som är lätt att följa och som engagerar tittarna. Manuset bör inkludera:

  1. en introduktion,
  2. en översikt av företaget,
  3. en beskrivning av produkter eller tjänster
  4. en stark avslutning.

Grafik och design

Använd lämpliga visuella element som bilder, grafik och animationer för att förstärka eller förhöja ditt budskap och skapa en visuellt engagerande och tilltalande presentation.

Använd en enhetlig stil och färgschema som passar företagets varumärke.

Du som redan har riktlinjer gällande grafiska innehåll använder såklart den, men var inte rädda för att låta en grafiker eller animatör få inspireras utav din manual och komma med nya versioner förslag eller element som passar just denna företagspresentation.

Längd

Håll filmen till en koncis och effektiv längd. En bra riktlinje är att inte överskrida tre minuter, eftersom tittarna kan förlora intresset om filmen blir för lång.

Oavsett vad den slutgiltiga längden blir är det bra att filmens introduktion tydligt visar vad mottagaren har att förvänta sig av resterande video.

Här är en så kallad "hook" viktig. Något som krokar tag i mottagaren tidigt och skapar ett begär att vilja veta mer.

Röst och musik

Om din film ska ha en så kallad "speaker" dvs en röst som ligger över filmen, välj då en professionell röst. Det kan vara någon som jobbar som röstskådespelare. De gånger du vill ha en egen röst, kanske din eller någon i företaget så är det ytterst viktigt att spela in det på ett profesionellt sätt.

Ljudet står för en stor del av upplevelsen, många gånger är den faktiskt viktigare än det visuella.

När det kommer till musik så är det klokt att välja något som passar företagets varumärke och som bidrar till att skapa en positiv atmosfär.

Här är det också viktigt att ha kunskap i hur rättigheterna för användandet av musik ser ut.

Kvalitet

Satsa på hög kvalitet i alla aspekter av filmen, inklusive inspelning, redigering och distribution.

En professionellt producerad film kommer att förbättra företagets image och öka tittarnas engagemang.

Genom att tänka på dessa faktorer och arbeta metodiskt genom processen, kan du skapa en effektiv och minnesvärd företagspresentation som hjälper dig att nå dina mål.

TACK!

För dig som tagit dig hela vägen hit så tackar jag för visat intresse!

Skulle du vilja ha hjälp med skapandet av en företagsfilm så hjälper jag gärna till. I allt från hela produktionen till att "bara" komma med tips, råd, utrustning eller annan konsultation.

Tveka inte att höra av er!

www.norduction.se