"Testimonials"

Sep 22, 2023

Vad är "testimonials"?

"Testimonials" är uttalanden från kunder eller användare av ett företags produkt eller tjänst, som används för att främja ditt företags varumärke eller öka förtroendet för dina produkter eller tjänster.

Såklart är dessa uttalanden oftast positiva, men konstruktiv kritik kan också vara bra att ha med för att påvisa att ditt företag är anpassningsbara och flexibla i hur du arbetar.

Varför är det bra?

  • Testimonials kan ge ditt företag ökad trovärdighet genom att visa att andra kunder har haft positiva erfarenheter av dina produkten eller tjänster. En ny kund kan använda sig av detta för att ta sitt beslut gällande att veta mer om dig eller att till och med få så stort förtroende och intresse att de köper från dig för första gången. En återkommande kund kan dessutom få förslag på hur du kan hjälpa dem på andra sätt än de trodde eller var van vid.


  • Testimonials kan också användas i marknadsföringssyfte för att förbättra ditt företages image och genom det locka nya kunder. De kan också fördelaktigt delas på sociala medier och andra plattformar för att öka synligheten för ditt företag och dina tjänster.


  • Genom att använda testimonials kan du visa att du uppskattar dina kunder och är engagerad i att ge dem den bästa möjliga upplevelsen. Detta kan leda till ökad lojalitet och förtroende från befintliga kunder.


  • Testimonials kan också hjälpa till att minska risken för nya kunder som överväger att köpa från företaget. Genom att se att andra kunder har haft positiva erfarenheter kan de känna sig mer bekväma med att ta steget att köpa från dig.


Sammanfattningsvis kan testimonials vara ett kraftfullt verktyg för att främja företagsvarumärken och bygga förtroende hos kunder.

Ett bra sätt att visa upp sina testimonials kan vara som "citat-block" på din hemsida, där en bild på kunden visas upp i anslutning till ett citat som förstärker deras positiva upplevelse av ditt företag.

Det går även att göra en testimonial som en tidningsartikel. Kunden intervjuas på sin arbetsplats. Artikeln fylls med din kunds upplevelser och knyts samman med professionellt tagna stillbilder.

Sedan är det självklart otroligt effektivt att ha en film med testimonials. På ett snabbt och snyggt sätt kan du visa upp din relation med kunden, deras upplevelse av dig och samtidigt visa upp hur de använder dina produkter eller tjänster. Filmen går sedan att använda både på din hemsida men även som marknadsförings-material.


Jag hjälper gärna till att skapa testimonials åt dig.

Min rekommendation är såklart att ha en kombination av alla de nämnda varianterna av testimonials ovan så du kan på bred front visa upp dina produkter eller tjänster.

Här finns ett exempel på hur jag har jobbat med testimonials tidigare:

TESTIMONIALS

Tveka inte att höra av er!

www.norduction.se